Góry, Literatura, Kultura, 11, 2017, ss.550

Strony redakcyjne i spis treści

Pobierz artykułPobierz artykuł

Wstęp

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.1

Pobierz artykułPobierz artykuł

Introduction

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.2

Pobierz artykułPobierz artykuł

Rozprawy, studia, szkice

Kilka uwag o dawnych wycieczkach na Śnieżkę w Karkonoszach

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.3

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Śnieżka, Karkonosze, Koppenbuchy (Księgi pamiątkowe Śnieżki), historia turystyki górskiej, (Śnieżka guest books), history of mountain tourism

Ponad horyzontem i poza ciałem — o dwóch wariantach transgresji w przestrzeni górskiej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.4

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Góry, granica, transgresja, literatura, mountains, border, limitation, transgression, literature

Szczyt górski jako miejsce transgresji. Wersja romantyczna

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.5

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

szczyt górski, romantyzm, literatura, doznanie, mountain peak, Romanticism, literature, experience

Was man vom Grenzgebiet Riesengebirge erwartet und was womöglich überraschen kann

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.6

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Karkonosze, turystyka, historia, granica, Giant Mountains, tourism, history, border

O oczywistych i nieoczywistych granicach karkonoskich

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.7

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Karkonosze, turystyka, historia, granica, Giant Mountains, tourism, history, border

„Z gór, gdzie dźwigali” — a słuchali w salonach. Zygmunta Krasińskiego transgresje na szczycie góry

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.8

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Góra, poezja romantyczna, mistycyzm, muzyka, mountain, Romantic poetry, mysticism, music

Góry Kaukaz jako wrota Orientu. Motywy orientalne w twórczości Tadeusza Łady-Zabłockiego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.9

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

góry, Kaukaz, Orient, poezja, mountains, Caucasus, poetry

Czarodziejska góra Tomasza Manna jako przestrzeń transgresji

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.10

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Tomasz Mann, Alpy, uzdrowisko, powieść, Thomas Mann, Alps, health resort, novel

Między impresją a Ideą. (Nie)zauważalne transgresje świetlne w tatrzańskiej poezji Kazimierza Przerwy-Tetmajera

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.11

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Tatry, Młoda Polska, liryka, malarstwo, światło, Tatras, Young Poland, poetry, painting, light

Foki Szumejowego podróże do źródeł. Pępek ziemi w ujęciu Stanisława Vincenza

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.12

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Karpaty Południowo-Wschodnie, Huculszczyzna, folklor, mit, South-Eastern Carpathians, Hutsul, folklore, myth

Gea Dobrzańska, Z zakopańskich tchnień. Pomiędzy fabułą a rzeczywistością

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.13

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Karpaty, turystyka, literatura popularna, feminizm, Carpathians, tourism, popular literature, feminism

„Ku Tatrom się wrócę”, czyli zakopiańsko-tatrzańskie transgresje w twórczości literackiej Mariana Maurizia

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.14

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Tatry, poezja, gwara, emigracja, Tatras, poetry, dialect, emigration

Von Grenzen und Abgründen: Berg- und Abgrenzungsdiskurse in ethnischen Konflikträumen

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.15

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Alpy, turystyka, historia, konflikt etniczny, Alps, tourism, history, ethnic conflict

O granicach i przepaściach: dyskurs o górach i separacji na terenach objętych konfliktem etnicznym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.16

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Alpy, turystyka, historia, konflikt etniczny, Alps, tourism, history, ethnic conflict

Transgresyjna „europeizacja” karpackiej puszczy: rozwój uzdrowisk na Huculszczyźnie przed pierwszą wojną światową

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.17

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Karpaty Wschodnie, Huculszczyzna, turystyka, uzdrowisko, Eastern Carpathians, Hutsul region, tourism, resort

Zdobywanie, wędrowanie, obcowanie. Problematyka przekraczania granic w eksploracji gór na łamach prasy dwudziestolecia międzywojennego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.18

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Góry, turystyka, prasa, dydaktyka, mountains, tourism, press, didactics

Na kołpaku gór — rzecz o łemkowskiej tożsamości

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.19

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Beskidy, Łemkowie, język, literatura, Beskid Mountains, Lemkos, language, literature

Romowie Górscy jako społeczność wielokulturowa karpackiego pogranicza

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.20

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Góry, Karpaty, Romowie, kultura romska, mountains, Carpathians, Roma community, Roma culture

Mit elitarności w turystyce kwalifikowanej. Przykład Tatrzańskiego Parku Narodowego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.21

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Tatrzański Park Narodowy, turystyka kwalifikowana, statystyka, kultura, Tatra National Park, adventure tousism, statistics, culture

Przeżycie górskie jako rozmycie granic w Nieuchwytnych szczytach Victora Saundersa i Czterech dniach słońca Adama Skoczylasa

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.22

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Góry, alpinizm, himalaizm, literatura górska, mountains, Alpine mountaineering, Himalayan mountaineering, mountain literature

Grenzen im Aufstieg. Berge als Transgressionsräume von Geschlechtergrenzen

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.23

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Alpy, Himalaje, historia alpinizmu, himalaizm kobiet, feminizm, Alpine History, Himalaya, feminism, transgression, gender norms

Granice we wspinaniu. Góry jako przestrzenie transgresji granic płci

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.24

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Alpy, Himalaje, historia alpinizmu, himalaizm kobiet, feminizm, Alpine History, Himalaya, feminism, transgression, gender norms

Das alles ist Teil einer Reise zu sich selbst“ — Grenzerfahrungen als identitätsstiftendes Moment in zeitgenössischen Autobiographien von Bergsteiger*innen

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.25

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Góry, alpinizm, wspinaczka sportowa, literatura górska, climbing, liminal experience, autobiography

„To wszystko jest częścią podróży do samego siebie” — doświadczenia graniczne jako moment kształtujący tożsamość we współczesnych autobiografiach wspinaczy

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.26

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Góry, alpinizm, wspinaczka sportowa, literatura górska, climbing, liminal experience, autobiography

Tatry i Zakopane w doświadczeniu Jerzego Żuławskiego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.27

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Tatry, taternictwo, poezja, krajobraz, Tatras, mountaineering, poetry, landscape

Historia polskiego himalaizmu. Lodowi Wojownicy i ich wpływ na himalaizm światowy

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.28

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Góry wysokie, himalaizm, historia, sport ekstremalny, high mountains, Himalayan mountaineering, history, extreme sport

Górski wehikuł czasu. Legenda Rogera Dodswortha w literaturze i kulturze

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.29

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Góry, literatura, historia, fantastyka, mountains, literature, history, fantasy

Góry w ujęciu transcendentnym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.30

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

góry, mitologia, religia, mistyka, mountains, mythology, religion, mysticism

Noty i notatki

Halina. Nota w trzydziestą piątą rocznicę śmierci Haliny Krüger-Syrokomskiej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.31

Pobierz artykułPobierz artykuł

Halina Krüger-Syrokomska, góry wysokie, historia alpinizmu, alpinizm kobiet, high mountains, history of mountaineering, mountaineering of women

Gabriela Zapolska w Tatrach

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.32

Pobierz artykułPobierz artykuł

Zapolska, Tatry, Podhale, szkoła koronkarska, Tatras, lacemaking school

Nagrody 2017

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.33

Pobierz artykułPobierz artykuł

Zakopane, Górny Śląsk, literatura, kultura, nagroda literacka, Upper Silesia, literature, culture, literary award

Recenzje

Wielka księga fenomenów tatrzańskich

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.34

Pobierz artykułPobierz artykuł

Tatry, Podhale, literature, kultura, Tatras, Podhale, literature, culture

W Zakopanem śladami Henryka Sienkiewicza

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.35

Pobierz artykułPobierz artykuł

Henryk Sienkiewicz, Zakopane, literatura, kultura, historia, literature, culture, history

Mont Blanc zasłania cały widok

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.36

Pobierz artykułPobierz artykuł

Mont Blanc, Alpy, literatura, kultura, Alps, literature, culture

Poetyckie olśnienia

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.37

Pobierz artykułPobierz artykuł

Tatry, Podhale, poezja, literaturoznawstwo, Tatras, contemporary poetry, anthology

W sztambuchu Michała Jagiełły

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.38

Pobierz artykułPobierz artykuł

Michał Jagiełło, Tatry, sztambuch, wspomnienia, Tatras, album, memories

O zwiedzaniu rodzinnej wsi i o innych sprawach łemkowskich

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.39

Pobierz artykułPobierz artykuł

Łemkowie, tożsamość, historia, kultura, Lemkos, identity, history, culture

Indeks nazw osobowych

Pobierz artykułPobierz artykuł

Spis ilustracji

Pobierz artykułPobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy