Góry, Literatura, Kultura, 12, 2018, ss.452

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Wstęp

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.12.1

Download articleDownload article

Introduction

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.12.2

Download articleDownload article

Artykuły i rozprawy

Od relacji z wypraw do przewodnika — początki karkonoskich poradników dla podróżnych na przełomie XVIII i XIX wieku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.12.3

AbstractDownload articleDownload article

Karkonosze, literatura przewodnikowa, turystyka, podróż, Giant Mountains, guidebooks, tourism, travel

Von Expeditionsberichten zum Führer — die Anfänge der Ratgeber für Riesengebirgereisende an der Jahrhundertwende des 18. zum 19. Jahrhundert

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.12.4

AbstractDownload articleDownload article

Karkonosze, literatura przewodnikowa, turystyka, podróż, Giant Mountains, guidebooks, tourism, travel

„Was soll der Mensch da oben?“. Vom politischen Nutzen des Bergerlebnisses

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.12.5

AbstractDownload articleDownload article

Alpy, Trydent, turystyka, historia alpinizmu, nacjonalizm, Alps, Trento, tourism, history of mountaineering, nationalism

„Po co ten człowiek tam na górze?”. O politycznym wykorzystaniu przeżyć górskich

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.12.6

AbstractDownload articleDownload article

Alpy, Trydent, turystyka, historia alpinizmu, nacjonalizm, Alps, Trento, tourism, history of mountaineering, nationalism

Grenzüberschreitung. „Romantische Reise“ und „Preußentum-Probe“ im Vormärz: Wácslaw Wladiwoj Tomeks Wanderungen im schlesisch-böhmischen Grenzland

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.12.7

AbstractDownload articleDownload article

pogranicze, tożsamość, góry, krajobraz, Śląsk, Czechy, XIX wiek, budowa państwa, Wácslaw Wladiwoj Tomek, frontier, identity, mountains, landscape, Silesia, Bohemia, 19th century, nation building, Vácslav Vladivoj Tomek

Przekroczenie granicy. Romantyczna podróż i próba pruskości w okresie przedmarcowym — Wácslawa Wladiwoja Tomka wędrówki po pograniczu śląsko-czeskim

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.12.8

AbstractDownload articleDownload article

pogranicze, tożsamość, góry, krajobraz, Śląsk, Czechy, XIX wiek, budowa państwa, Wácslaw Wladiwoj Tomek, frontier, identity, mountains, landscape, Silesia, Bohemia, 19th century, nation building, Vácslav Vladivoj Tomek

Z dziejów tematyki górskiej w literaturze czeskiej. František Palacký i Milota Zdirad Polák

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.12.9

AbstractDownload articleDownload article

góry, literatura czeska XIX wieku, symbolika przestrzeni, František Palacký, Milota Zdirad Polák, Jan Kollár, mountains, 19th-century Czech literature, symbolism of space

Romantyczne wędrówki Polaków po Szwajcarii Saskiej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.12.10

AbstractDownload articleDownload article

góry, literatura, podróż, Saska Szwajcaria, mountains, literature, journey, Saxon Switzerland

Alpy w twórczości Zygmunta Krasińskiego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.12.11

AbstractDownload articleDownload article

Zygmunt Krasiński, Szwajcaria, Alpy, Leman, Mont Blanc, Switzerland, Alps, Léman

Michała Andrzejkowicza-Butowta odkrywanie gór Kaukazu

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.12.12

AbstractDownload articleDownload article

polscy zesłańcy na Kaukazie, Michał Andrzejkowicz-Butowt, góry, Kaukaz, „ciepła Syberia”, Gruzja, Dagestan, Azerbejdżan, Rosja, zesłanie, literatura zsyłkowa, XIX wiek, Polish exiles to the Caucasus, mountains, Caucasus, “warm Siberia”, Georgia, Dagestan, Azerbaijan, Russia, exile, exile literature, 19th century

Cepry w górach. Turystyka masowa w krzywym zwierciadle (do lat siedemdziesiątych XX wieku)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.12.13

AbstractDownload articleDownload article

turysta, turystyka masowa, Tatry, Zakopane, ochrona przyrody, tourist, mass tourism, Tatras, nature protection

Wciąż terra incognita? Turystyka górska w Karpatach Wschodnich w okresie autonomii galicyjskiej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.12.14

AbstractDownload articleDownload article

turystyka górska, Karpaty Wschodnie, Huculszczyzna, Huculi, Galicja, mountain climbing, Eastern Carpathians, Hutsuls, Galicia

Karpackie Towarzystwo Narciarzy we Lwowie

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.12.15

AbstractDownload articleDownload article

narciarstwo, historia turystyki, Karpackie Towarzystwo Narciarzy, Polski Związek Narciarski, skiing, history of tourism, Carpathian Skiing Society, Polish Skiing Association

Błogosławiony widok i architektura pustelni. Stefana Żeromskiego epizod z dziejów szlaku na Kalatówki

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.12.16

AbstractDownload articleDownload article

Brat Albert, Adam Chmielowski, Stefan Żeromski, Nawracanie Judasza, Kalatówki, Giewont, Brother Albert, Nawracanie Judasza (Converting Judas)

W naszej letniej stolicy… Satyra Ludwika Szczepańskiego na młodopolskich turystów w Tatrach

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.12.17

AbstractDownload articleDownload article

przełom XIX i XX wieku, Zakopane, letnia stolica Polski, powieść kurortowa, satyra, Ludwik Szczepański, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, turn of the 20th century, summer capital of Poland, resort novel, satire

Górska wędrówka w służbie wychowania „nowego” człowieka w dwudziestoleciu międzywojennym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.12.18

AbstractDownload articleDownload article

góry, turystyka, historia, czasopisma krajoznawczo-turystyczne, czasopisma dla młodzieży, wychowanie, mountains, tourism, history, tourist and regional studies journals, journals for young people, education

„Góry to naisto najszlachetniejsze dzieło Boże”. O Złotej wolności Zofii Kossak

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.12.19

AbstractDownload articleDownload article

Zofia Kossak, Sądecczyzna, Pieniny, krajobraz, arianie, Nowy Sącz region, landscape, Polish Brethren

Literacka nieśmiertelność sióstr Lidy i Marzeny Skotnicówien

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.12.20

AbstractDownload articleDownload article

feminizm, historia, kobieta, Przyboś, Skotnicowa, taternictwo, Tatry, feminism, history, women, mountaineering, Tatras

Wojciecha Kudyby Gorce Pana

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.12.21

AbstractDownload articleDownload article

Wojciech Kudyba, poezja religijna, góry w poezji, Gorce, hermeneutyka, religious poetry, mountains in poetry, hermeneutics

Noty i notaty

Incognito przez kraj przyjaciół. Nielegalni wspinacze z NRD w Związku Radzieckim

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.12.22

AbstractDownload articleDownload article

NRD, Związek Radziecki, turystyka piesza, wspinaczka górska, przygoda, podróże, GDR, Soviet Union, hiking, mountaineering, adventure, travelling

Potopu świata fale i Mer de Glace. O pewnym sposobie obrazowania górskiego pejzażu

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.12.23

AbstractDownload articleDownload article

Mer de Glace, góry, krajobraz, literatura, mountains, landscape, literature

Teatr Nasz w Michałowicach, czyli teatr rodzinny i wiejski

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.12.24

AbstractDownload articleDownload article

Teatr Nasz w Michałowicach, Jadwiga i Tadeusz Kutowie, turystyka alternatywna, Karkonosze, teatr współczesny, teatr rodzinny, teatr wiejski, genius loci, kabaret, teatr muzyczny, komizm, śmiechoterapia, Jadwiga and Tadeusz Kuta, alternative tourism, contemporary theatre, family theatre, village theatre, cabaret, musical theatre, comedy, humor therapy

Opis jednej podróży. W Górach Olbrzymich Stanisława Bełzy

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.12.25

AbstractDownload articleDownload article

Góry, Stanisław Bełza, Karkonosze, podróżopisarstwo, Giant Mountains, travel writing

Recenzje

Okruchy łemkowskiego świata

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.12.26

Download articleDownload article

Łemkowszczyzna, etnolingwistyka, historia, kultura, the land of the Lemkos, ethnolinguistics, history, culture

Rabczańskie opowieści nieznane

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.12.27

Download articleDownload article

Rabka-Zdrój, literatura, kultura, region, Rabka, literature, culture, region

Jegomość z parafii na końcu świata, czyli pod Giewontem

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.12.28

Download articleDownload article

Tatry, ks. Józef Stolarczyk, parafi a Zakopane, historia, kultura, Tatras, Father Józef Stolarczyk, Zakopane parish, history, culture

Na każde wezwanie naczelnika

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.12.29

Download articleDownload article

Tatry, TOPR, ratownictwo górskie, historia, region, Tatra mountains, mountain rescue, Tatra Mountain Volunteer Search and Rescue, history

Na czterech łapach przez Himalaje albo kilka spostrzeżeń o „psich” książkach Agaty Włodarczyk i Przemka Bucharowicza

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.12.30

Download articleDownload article

Himalaje, pies, podróż, natura, instynkt, przygoda, Indie, Himalayas, dog, journey, nature, instinct, adventure, India

Indeks nazw osobowych

Download articleDownload article

Spis ilustracji

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout