Góry, Literatura, Kultura, 10, 2016, ss.290

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Wstęp

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.10.1

Download articleDownload article

Introduction

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.10.2

Download articleDownload article

Rozprawy, studia, szkice

Alpinizm, turystyka, literatura na przełomie XIX i XX wieku — związki i zależności. Wstępny zarys problematyki

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.10.3

AbstractDownload articleDownload article

mountains, mountaineering, literature

Pruskie Karkonosze — kilka słów o ideologizacji najwyższych gór Śląska w dobie rozkwitu turystyki masowej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.10.4

AbstractDownload articleDownload article

Karkonosze / Giant Mountains, Silesia, literature, tourism

Symboliczne i mityczne góry Kaszubów. Ich rola w kulturze i literaturze kaszubskiej od XIX wieku do okresu międzywojennego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.10.5

AbstractDownload articleDownload article

mountains, Kashubia, landscape, identity building, regionality

„Góra szczęścia” Jonasa Biliũnasa

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.10.6

AbstractDownload articleDownload article

Jonas Biliūnas, Lithuania, Alps, literature

Góry: Zamkowa, Królowej Bony, Grabarka — symbolika „mniej znanych gór” w świadomości kulturowej w regionach wschodniej Polski na przełomie XIX i XX wieku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.10.7

AbstractDownload articleDownload article

mount, memoirs, Borderlands, cultural frontier

Alpy w twórczości Hedwig Couhrts-Mahler

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.10.8

AbstractDownload articleDownload article

Alps, Switzerland, popular literature, tourism

„Sezonowa miłość” Gabrieli Zapolskiej na pograniczu kultur z przełomu wieków

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.10.9

AbstractDownload articleDownload article

Tatras, Gabriela Zapolska, literature, tourism

Železný had v horském lese: Bitva Olhy Kobyljanské

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.10.10

AbstractDownload articleDownload article

Ukraine, Carpathians, novel, progress of civilisation

„Na wysokiej połoninie” Stanisława Vincenza w kontekście kategorii pogranicza i geopoetyki

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.10.11

AbstractDownload articleDownload article

Carpathians, Hutsuls, literature, culture

Piękno gór a higiena duszy i ciała. O odczycie Henryka Nusbauma w Muzeum im. Tytusa Chałubińskiego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.10.12

AbstractDownload articleDownload article

mountains, Zakopane, hygiene, aesthetics, philosophy of medicine

Co słychać w Zakopanem? Wspomnienia Władysława Matlakowskiego na tle relacji podhalańskich z przełomu wieków

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.10.13

AbstractDownload articleDownload article

The Tatra Mountains, Zakopane, medicine, tourism

Motywy muzyczne w prozie tatrzańskiej Stanisława Witkiewicza

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.10.14

AbstractDownload articleDownload article

Tatras, prose, music, Stanisław Witkiewicz

„Na przełęczy” Stanisława Witkiewicza w syntezach dziejów literatury polskiej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.10.15

AbstractDownload articleDownload article

Tatras, Stanisław Witkiewicz, history of literature, prose

Zakryte Zaryte, czyli zakopiańszczyzna na styku kultur. Dygresje na marginesie lektury Witkacego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.10.16

AbstractDownload articleDownload article

Witkacy, Zakopane, Tatras, novel

Witkacy w perspektywie postkolonialnej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.10.17

AbstractDownload articleDownload article

Witkacy, literature, drama, postcolonial studies

Dowcipy o góralach a tzw. duch góralszczyzny

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.10.18

AbstractDownload articleDownload article

highlander, Podhale, The Tatra Mountain, humour

Noty i notatki

Kilka uwag o księgach pamiątkowych ze schroniska nad Śnieżnymi Kotłami z przełomu XIX i XX w. / Einige Bemerkungen über die Fremdenbücher der Schneegrubenbaude an der Jahrhundertwende

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.10.19

Download articleDownload article

Karkonosze, Śnieżka, Śnieżne Kotły, księga pamiątkowa, turystyka, schronisko górskie

Plurimos annos. Odnowienie doktoratów prof. dr hab. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz i prof. dr hab. Jacka Kolbuszewskiego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.10.20

Download articleDownload article

university, renewal of doctorate, mountains, literature, Uniwersytet, odnowienie doktoratu, góry, literatura

Recenzje

Sztuki piękne pod Tatrami

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.10.21

Download articleDownload article

Tatry, sztuka, malarstwo, rzemiosło artystyczne, Tatras, art, painting, handicrafts

Homer Huculszczyzny jako homo loquens

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.10.22

Download articleDownload article

Karpaty, Huculszczyzna, Stanisław Vincenz, oralność, Carpathians, Hutsuls, Stanisław Vincenz, orality

Człowiek gór i książek

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.10.23

Download articleDownload article

Góry, „Wierchy”, literatura, turystyka, mountains, literature, tourism

Jacek Spławiński, „Gwizdać na Stalina! Zakopane 1949–1953: wspomnienia gimnazjalisty”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.10.24

Download articleDownload article

Zakopane, Tatry, literatura wspomnieniowa, kultura, Tatras, memoirs, culture

Książki o Sobotniej Górze

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.10.25

Download articleDownload article

Góra, Sobótka, Ślęża, Dolny Śląsk, historia, mount, Lower Silesia, history

Kobiety w Himalajach

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.10.26

Download articleDownload article

Dina Štěrbová, Himalaje, góry, alpinizm, Himalayas, mountains, alpinism

Indeks nazw osobowych

Download articleDownload article

Spis ilustracji

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout