Articles

Jolanta Ługowska

Articles

Bestia czy człowiek w masce? Fabularne funkcje motywu nakładania maski w strukturze powieści dla młodzieży Kornela Makuszyńskiego

Download article

Etykieta językowa „ludzi gór”. Na przykładzie tetralogii huculskiej Stanisława Vincenza "Na wysokiej połoninie"

AbstractDownload article

Oswajanie przestrzeni w  tradycyjnej kulturze ludowej — na przykładzie tetralogii huculskiej Stanisława Vincenza

Download article

Motyw pieniądza w literacko-pedagogicznym dyskursie Janusza Korczaka

Download article

"Dopóki mamy twarze" C.S. Lewisa jako świadectwo współczesnej lektury i recepcji mitu

Download article

„Przyjdzie kometa, machnie ogonem i wszystko diabli wezmą”. Od ludowych wyobrażeń do Tove Jansson

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout