Articles

Michael Wedekind : 0000-0002-7674-5928

m.wedekind@zikg.eu michael.wedekind@arcor.de

Articles

„Was soll der Mensch da oben?“. Vom politischen Nutzen des Bergerlebnisses

AbstractDownload article

Alpy, Trydent, turystyka, historia alpinizmu, nacjonalizm, Alps, Trento, tourism, history of mountaineering, nationalism

„Po co ten człowiek tam na górze?”. O politycznym wykorzystaniu przeżyć górskich

AbstractDownload article

Alpy, Trydent, turystyka, historia alpinizmu, nacjonalizm, Alps, Trento, tourism, history of mountaineering, nationalism

Von Grenzen und Abgründen: Berg- und Abgrenzungsdiskurse in ethnischen Konflikträumen

AbstractDownload article

Alps, tourism, history, ethnic conflict

O granicach i przepaściach: dyskurs o górach i separacji na terenach objętych konfliktem etnicznym

AbstractDownload article

Alps, tourism, history, ethnic conflict

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout