Articles

Jacek Kolbuszewski : 0000-0003-4526-3608

jacekkolbuszewski@o2.pl

Articles

Go to page: 123 > >>

Przedmowa

Download article

Zapomniany polski przekład poematu Albrechta von Hallera

AbstractDownload article

Od Filipa V Macedońskiego do Horacego de Saussure’a, od Horacego do Albrechta Hallera. O dziejach poznawania i zdobywania gór

AbstractDownload article

góry, historia, literatura, sztuka, sacrum, turystyka, mountains, history, literature, art, sacred, tourism

Alpinizm, turystyka, literatura na przełomie XIX i XX wieku — związki i zależności. Wstępny zarys problematyki

AbstractDownload article

mountains, mountaineering, literature

Kilka uwag o dawnych wycieczkach na Śnieżkę w Karkonoszach

AbstractDownload article

Śnieżka, Karkonosze, Koppenbücher (Śnieżka guest books), history of mountain tourism, Śnieżka, Karkonosze, Koppenbuchy (Księgi pamiątkowe Śnieżki), historia turystyki górskiej

Diorama i „Bieszkidzkie Tatry” Juliana Korsaka

AbstractDownload article

„Co wadzi, póki lata nie zajdą leniwe…” Szkic o  Alpach w  literaturze polskiej (od Jana Kochanowskiego do Wacława Rolicz-Liedera)

AbstractDownload article

Czatyrdach, Krępak i Alpy. Góry w życiu i twórczości Adama Mickiewicza

Download article

Z dziejów tematyki górskiej w literaturze czeskiej. František Palacký i Milota Zdirad Polák

AbstractDownload article

góry, literatura czeska XIX wieku, symbolika przestrzeni, František Palacký, Milota Zdirad Polák, Jan Kollár, mountains, 19th-century Czech literature, symbolism of space

Dwaj poeci i tatrzańskie orły

Download article

Tatry u Jana Pawła Woronicza

Download article

Wanda z gór. Spóźniona odpowiedź Profesorowi Mieczysławowi Inglotowi

Download article

Go to page: 123 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout