Articles

Patrice M. Dabrowski : 0000-0002-8766-7902

patrice.dabrowski@gmail.com

Articles

Wciąż terra incognita? Turystyka górska w Karpatach Wschodnich w okresie autonomii galicyjskiej

AbstractDownload article

turystyka górska, Karpaty Wschodnie, Huculszczyzna, Huculi, Galicja, mountain climbing, Eastern Carpathians, Hutsuls, Galicia

Transgresyjna „europeizacja” karpackiej puszczy: rozwój uzdrowisk na Huculszczyźnie przed pierwszą wojną światową

AbstractDownload article

Eastern Carpathians, Hutsul region, tourism, resort

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout