Dla autorów

Teksty do recenzji o objętości nie przekraczającej jednego arkusza (ok. 22 stron znormalizowanego tekstu tj. 40 000 znaków) wraz ze streszczeniem w języku polskim o objętości nie przekraczającej jednej strony znormalizowanego tekstu (ok. 1800 znaków) prosimy nadsyłać w formie elektronicznej na adres mejlowy redaktora rocznika: ewagrzeda@o2.pl w formacie rtf* lub doc* (Word 97 lub wyższy + fonty specjalne, wprowadzone przez Autora); czcionka 12 punktów Times New Roman, interlinia 1,5 wiersza; przypisy tekstowe i bibliograficzne - czcionka 10 punktów z odnośnikami w indeksie górnym; lewy margines 3 cm, pozostałe ok. 2,5 cm; ujednolicona i ciągła numeracja stron; opisy bibliograficzne należy podawać w jednolitej formie i stosować konsekwentnie wybrany sposób zapisu (prosimy o umieszczanie przypisów „tradycyjnych" u dołu strony)
Streszczenie powinno zostać zapisane i nadesłane w osobnym pliku.
Dodatkowe informacje dotyczące zasad redagowania tekstu znajdują się na stronie Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego http://www.wuwr.pl/index.php/pl/dla-autorow.

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.
Zapora ghostwriting została wdrożona.
Konsekwencje prawne plagiatu ponosi Autor.

O zakwalifikowaniu artykułu do druku decydują dwie pozytywne recenzje zakończone jednoznaczną formułą: artykuł polecam do druku.

Nazwiska recenzentów są znane redakcji, ale nie są ujawniane autorom. Redakcja publikuje pełną listę recenzentów w każdym tomie rocznika.

Autorzy artykułów nadesłanych do druku otrzymują informację o przyjęciu lub nieprzyjęciu artykułu do druku pocztą elektroniczną po zakończeniu cyklu recenzyjnego.

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy